.
Hồ sơ K1 - dibekim - giấy xanh.
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Phải dịch ở đâu và công chứng + tuyên thệ chỗ nào.
Là công chứng chữ ký. Bất cứ chỗ nào có công chứng chữ ký đều hợp lệ.

558440 top -

Ở Mỹ thì được vì thật ra nội dung không quan trọng (công chứng viên không quan tâm nội dung là gì, mục đích là người viết đơn tên A thì chính người A ký tên trước mặt công chứng viên là hợp lệ.

Còn ở VN có thể họ không chịu công chứng vì họ muốn chính họ sẽ dịch cho bạn. Trường ho|p. này bạn phải công chứng chữ ký trên tờ tiếng Việt sau đó họ sẽ dịch qua tiếng Anh và công chứng bản dịch là chính xác theo bản tiếng Việt.

558549 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image