.
Cập nhật cột trái, cột phải, mục lục
HOW TO MAKE COLUMN POST

1. Column post can contain text as normal posts
2. Make a link in the post is easier (than BBCode)
3. Áp dụng cho cả mục lục của Thư viện


=http...picture.jpg (gắn hình)

link to url: =http...abc.com
link to url: =new.http...abc.com (in new window)
:::link to url: =http...abc.com (indentation)
blah blah :link to url: =http...abc.com (text trước link)


link to post: 123456
link to post: new.123456 (in new window)
:::link to post: 123456 (indentation)
blah blah :link to post: 123456 (text trước link)


link to spost: 123456s
link to spost: new.123456s (in new window)
:::link to spost: 123456s (indentation)
blah blah :link to spost: 123456s (text trước link)


link to topic: 1234t
link to topic: new.1234t (in new window)
:::link to topic: 1234t (indentation)
blah blah :link to topic: 1234t (text trước link)


link to forum: 12f
link to forum: new.12f (in new window)
:::link to forum: 12f (indentation)
blah blah :link to forum: 12f (text trước link)

401824 top -
THÍ DỤ (đang làm)

=https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/admin/cafeMUSIC.jpg

http://vietditru.com/
link to url: =http://vietditru.com/bb/search.php?search_time=4420&search_id=searchback
:::link to url: =http://vietditru.com/bb/search.php?search_time=4420&search_id=searchback
blah blah :link to url: =http://vietditru.com/bb/search.php?search_time=4420&search_id=searchback


link to post: 123456
link to post: new.123456 (in new window)
:::link to post: 123456 (indentation)
blah blah :link to post: 123456 (text trước link)


link to spost: 123456s
link to spost: new.123456s (in new window)
:::link to spost: 123456s (indentation)
blah blah :link to spost: 123456s (text trước link)


link to topic: 1234t
link to topic: new.1234t (in new window)
:::link to topic: 1234t (indentation)
blah blah :link to topic: 1234t (text trước link)


link to forum: 12f
link to forum: new.12f (in new window)
:::link to forum: 12f (indentation)
blah blah :link to forum: 12f (text trước link)

473999 top -


THÍ DỤ (đang làm)http://vietditru.com/
link to url
  link to url
blah blah link to url


link to post: 123456
link to post: target="blank"123456 (in new window)
:::link to post: 123456 (indentation)
blah blah :link to post: 123456 (text trước link)


link to spost: 123456s
link to spost: target="blank"123456s (in new window)
:::link to spost: 123456s (indentation)
blah blah :link to spost: 123456s (text trước link)


link to topic: 1234t
link to topic: target="blank"1234t (in new window)
:::link to topic: 1234t (indentation)
blah blah :link to topic: 1234t (text trước link)


link to forum: 12f
link to forum: target="blank"12f (in new window)
:::link to forum: 12f (indentation)
blah blah :link to forum: 12f (text trước link)
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image