.
Hồ sơ nguyenmanhai - xin định cư canada
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Chào bạn,

Nếu hồ sơ của bạn đã được chuyền qua Canadian High Commission tại Singapore thì bạn có nhiều hy vọng. Canadian High Commission tại Singapore sẽ kiểm tra tình trạng sức khoẻ và hồ sơ tiền án của bạn trước khi cấp visa. Họ cũng có thể yêu cầu bạn nộp kết quả tiếng Anh IELTS.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

378758 top -

Ban đã có thư báo cửa SING chưa? dùng số file,vào trang cic.gc.ca để check tình trạng hồ sơ.theo thông báo của Sing hien nay la 14 tháng kể từ ngày process.

378984 top -
phải bieet rõ hồ sơ cua bạn mới hương dẫn được,toi co gia dinh ngươi thân cung đi dinh cư o sasskatchewan,hồ sơ đên Sing thang 3 check status rât dễ.nếu bạn cần hương dẫn hay cho nick + dia chi email.

379020 top -
Trong Box đã có hướng dẫn mà sister? Ss vào topic này nha.
viewtopic.php?f=4&t=2393

405724 top -

Chào bạn,

Theo tôi thì bạn nên làm đơn xin tham khảo hồ sơ.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

451596 top -

Chào bạn,

Khi bạn làm đơn xin tham khảo hồ sơ, họ buộc lòng phải cho bạn tham khảo hồ sơ của bạn. Có những giấy tờ bí mật thì hoặc họ lấy ra khỏi hồ sơ, hoặc họ bôi xoá những thông tin mật trên đó. Có người xin tham khảo hồ sơ biết được người vợ hoặc chồng không cần phỏng vấn do họ ghi chép trên đó.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

468117 top -

Chào bạn,

Theo kinh nghiệm của tôi khi bạn viết thư hỏi, họ ít trả lời. Tuy nhiên, khi bạn làm đơn xin tham khảo hồ sơ một cách chính thức, họ sẽ phải gửi cho bạn bản sao toàn bộ hồ sơ của bạn trong đó có những ghi chú của họ.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

468824 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image